Mỡ bôi trơn là một chất bôi trơn nửa rắn. Mỡ thường bao gồm xà phòng được nhũ tương hóa với dầu khoáng hoặc dầu thực vật. Đặc điểm đặc trưng của dầu mỡ là chúng có độ nhớt ban đầu cao, khi sử dụng lực cắt, sẽ giảm tác dụng của ổ trục được bôi trơn bằng dầu có độ nhớt xấp xỉ như dầu gốc được sử dụng trong mỡ. Sự thay đổi độ nhớt này được gọi là cắt mỏng.

Mỡ bôi trơn đôi khi được sử dụng để mô tả các vật liệu bôi trơn đơn giản là chất rắn mềm hoặc chất lỏng có độ nhớt cao, nhưng các vật liệu này không thể hiện tính chất làm loãng đặc trưng của mỡ cổ điển. Ví dụ, các loại jelly dầu mỏ như Vaseline thường không được phân loại là dầu mỡ.

 

Mỡ bôi trơn bánh răng hở G.BESLUX GFG

 

Mỡ bôi trơn được áp dụng cho các cơ chế chỉ có thể được bôi trơn không thường xuyên và khi dầu bôi trơn không ở đúng vị trí. Chúng cũng hoạt động như chất bịt kín để ngăn chặn sự xâm nhập của nước và vật liệu không thể nén được. Vòng bi bôi trơn bằng mỡ có đặc tính ma sát lớn hơn do độ nhớt cao.

– Thành phần :

– Chất làm đặc : 5 – 20% (xà phòng/không xà phòng)

– Dầu nhớt : 75 – 95% (khóang/tổng hợp)

§ Các trường hợp nên sử dụng mỡ để bôi trơn

§ Máy móc làm việc liên tục nhưng không có yêu cầu tháo mở thường xuyên

§ Các cơ cấu quay cần đảm bảo độ kín khít cao mà bôi trơn bằng dầu không thể đáp ứng được

§ Cơ cấu cẩn dược bôi trơn nhưng nếu sử dụng dầu sẽ bị chảy ra ngoài

§ khi nhiệt độ của chi tiết được bôi trơn thay đổi trong khoảng rộng

Chế độ bôi trơn hợp lý: Bơm mỡ khoảng 1/3 đến 2/3 thể tích khoang chứa mỡ. Khoảng 2-4 tháng cần bổ sung mỡ một lần, trong thời hạn 1 năm cần thay toàn bộ mỡ mới.

 

Mỡ bôi trơn dẫn điện G. BESLUX ELG 38 (mỡ phấn chì)

Mỡ bôi trơn

Mỡ bôi trơn tổng quát :

– Energrease Multi-purpose

– Longlife Grease L2, L3

– Mỡ công nghiệp :

– Energrease LS 2,3 & LS-EP 0, 1, 2, 3

– Energrease LC 2

Mỡ chịu nhiệt : .G.BESLUX VHT/S

– Mỡ lỏng dùng cho bánh răng : G.A.N 850 EP 00

– Mỡ bôi trơn trung tâm : G.BESLUX SINCART 00

Mỡ bánh răng hở : G.BESLUX CROWN H 0, G.BESLUX CROWN M FLUID

Mỡ thực phẩm : G.BESLUX ATOX H 2/3, G.BESLUX BESSIL EH

 

mỡ bôi trơn tiếp điểm điện Contact L-3/S

 

Một loại mỡ thực sự bao gồm một loại dầu và/hoặc chất bôi trơn chất lỏng khác được trộn với chất làm đặc, điển hình là xà phòng, để tạo thành một chất rắn hoặc semisolid. Mỡ là một loại chất lỏng làm loãng hoặc giả nhựa, có nghĩa là độ nhớt của chất lỏng bị giảm khi cắt. Sau khi đủ lực để cắt mỡ đã được bôi vào, độ nhớt giảm xuống và tiếp cận với chất bôi trơn cơ bản, chẳng hạn như dầu khoáng. Sự giảm lực đột ngột này có nghĩa là dầu mỡ được coi là chất lỏng dẻo và việc giảm lực cắt theo thời gian làm cho nó có tính lưu biến. Nó thường được bôi vào bằng súng mỡ, mà đẩy mỡ vào phần được bôi trơn bằng áp suất, buộc mỡ rắn chảy vào các khoảng trống trong máy.