DẦU MỠ BÔI TRƠN AN TOÀN THỰC PHẨM (FOOD-GRADE LUBRICANTS) LÀ GÌ?

Là dầu Mỡ silicon bôi trơn an toàn thực phẩm được sử dụng cho máy móc, thiết bị trong công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, bao bì thực phẩm và sản xuất dược phẩm. Trong quá trình sản xuất có thể xảy ra việc tiếp xúc ngẫu nhiên giữa dầu Mỡ silicon bôi trơn và thực phẩm, sản phẩm sản xuất/chế biến. Do đó, ngoài chức năng của dầu mỡ bôi trơn thông thường, dầu mỡ an toàn thực phẩm còn phải: không màu, không mùi, không vị, và an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, dầu mỡ bôi trơn an toàn thực phẩm còn phải chịu được môi trường làm việc khắc nghiệt của quá trình chế biến thực phẩm như: nhiệt độ làm việc thay đổi lớn và đột ngột, môi trường ẩm ướt, nhiều hơi nước, thực phẩm làm nấm mốc dễ phát triển, phụ gia chế biến thực phẩm ảnh hưởng tới độ bền hóa học của dầu mỡ bôi trơn…. 

Mỡ Cho Ngành Thực Phẩm

Mỡ Thực Phẩm Cho Ngành Chăn nuôi

Mỡ Thực Phẩm Cho Ngành Sữa

Mỡ Thực Phẩm Cho Ngành Thủy Sản

Mỡ Thực Phẩm Cho Ngành Thịt

Mỡ Thực Phẩm Cho Ngành Bánh Kẹo

Mỡ Thực Phẩm Cho Ngành Thuốc

Mỡ Thực Phẩm Cho Ngành Rượu

Mỡ Thực Phẩm Cho Ngành Bao Bì