Xác định yêu cầu độ nhớt của dầu thủy lực – Các nhà chế tạo máy khuyên dùng dầu thủy lực cho thiết bị của mình bằng cách xác định các đặc tính như độ nhớt của dầu thủy lực, hiệu suất chống mài mòn và độ ổn định oxy hóa. Họ cũng có thể xác định các chất bôi trơn đủ điều kiện theo tên thương hiệu hoặc cấp độ nhớt ISO.

 

Độ nhớt là gì? Tầm quan trọng độ nhớt trong động cơ

Độ nhớt là gì? Tầm quan trọng độ nhớt trong động cơ

Việc cung cấp nhiều tùy chọn của nhà xây dựng thiết bị có thể dẫn đến sự phong phú về dầu và chi phí hàng tồn kho cao. Hợp nhất các dầu thủy lực có thể tăng cường hiệu năng hệ thống và giảm chi phí; tuy nhiên nó đòi hỏi một phân tích cẩn thận. Các hướng dẫn được hiển thị trong Hình 2 được thiết kế để hỗ trợ trong phân tích này. Các yếu tố khác như thông số kỹ thuật của nhà chế tạo máy, các yêu cầu phụ gia và khả năng tương thích cũng phải được xem xét.

Độ nhớt và hiệu quả

Một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong việc lựa chọn dầu thủy lực là độ nhớt. Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng việc giảm độ nhớt của dầu thủy lực sẽ làm giảm nhiệt độ hoạt động, khi trên thực tế độ nhớt cao hơn có thể dẫn đến giảm nhiệt độ hoạt động trong các ứng dụng thủy lực. Điều này là do một dầu thủy lực có độ nhớt quá thấp sẽ làm giảm hiệu suất thể tích của máy bơm và gây ra quá nhiệt.

Bảng 1. Bảng tóm tắt các mức độ nhớt ISO

Ngoài ra, dầu có độ nhớt thấp có thể dẫn đến tăng ma sát và hao mòn máy bơm. Một dầu có độ nhớt quá cao, mặt khác, sẽ gây ra hiệu quả cơ học kém, các vấn đề khởi động và mặc do cavitation. Vì vậy, việc lựa chọn dầu thích hợp liên quan đến việc tối ưu hóa độ nhớt của dầu về hiệu suất bơm và thể tích cơ học, như trong Hình 1. Để thực hiện điều này, các yêu cầu của các bộ phận thủy lực cũng như phạm vi nhiệt độ vận hành phải được xem xét.

 

độ nhớt của dầu

Ảnh hưởng của độ nhớt khi hiệu suất thể tích và cơ học của bơm thủy lực

Tiêu chí lựa chọn độ nhớt

Các nhà sản xuất máy bơm và động cơ thủy lực đã được khảo sát về các yêu cầu về độ nhớt của dầu đối với máy bơm và động cơ của họ. Phần lớn các thiết bị đã được tìm thấy để cung cấp hiệu suất thỏa đáng với một phạm vi hoạt động độ nhớt 13 đến 860 cSt. Dựa trên phạm vi độ nhớt này, biểu đồ cửa sổ hoạt động nhiệt độ (TOW), thể hiện trong Hình 2, được phát triển cho dầu thủy lực thẳng đứng. Một dầu có TOW tương ứng với nhiệt độ bể chứa dầu thủy lực sẽ cung cấp hiệu suất thỏa đáng, ít nhất là từ quan điểm độ nhớt.

Biểu đồ TOW có thể được sử dụng để xác định các yêu cầu về độ nhớt cho các thiết bị thủy lực được tìm thấy trong hầu hết các môi trường sản xuất có kiểm soát khí hậu. Các hệ thống này thường kết hợp các bộ làm mát và bộ ổn nhiệt để ổn định nhiệt độ dầu. Các hệ thống thủy lực hoạt động trong môi trường ngoài trời thường yêu cầu dầu thủy lực đa cấp để đạt hiệu suất cao ở nhiệt độ cao và thấp. Tài liệu Hiệp hội Điện lực Quốc gia T2.13.13 cung cấp hướng dẫn lựa chọn dầu thủy lực ghép cho các ứng dụng dầu thủy lực di động. Các phương pháp lựa chọn dầu thủy lực cho các ứng dụng di động và hiệu suất tối đa sẽ xuất hiện trong các vấn đề sắp tới của máy móc bôi trơn.

Để chọn một dầu thủy lực sử dụng các tiêu chí TOW, xác định nhiệt độ môi trường xung quanh thấp nhất khi khởi động và nhiệt độ dầu cao nhất được sử dụng. Ví dụ, hãy xem xét một cửa hàng máy với khởi động nhiệt độ thấp 45ºF và nhiệt độ hệ thống hàng đầu là 150ºF. So sánh phạm vi nhiệt độ này với biểu đồ TOW trong Hình 3. Dầu ISO VG 46 và ISO VG 68 bao gồm các giới hạn trên và dưới của dải 45ºF đến 150ºF. Do đó, hàng tồn kho có thể được hợp nhất bằng cách sử dụng dầu thủy lực chống mài mòn ISO VG 46 hoặc ISO VG 68 trong toàn bộ nhà máy. Bởi vì dầu có xu hướng hoạt động ở phía bên trái của phạm vi tối ưu trong Hình 1, một dầu ISO 68 sẽ được dự kiến ​​sẽ cung cấp hiệu suất bơm thể tích và thể tích tốt hơn.

 

Xác định yêu cầu độ nhớt của dầu thủy lực

Hình 2. Cửa sổ vận hành nhiệt độ từ 13 đến 860 mm2 s (cSt), Dầu thủy lực 100 VI

Củng cố các dầu thủy lực có thể giảm yêu cầu về không gian lưu trữ và giảm chi phí hàng tồn kho. Tuy nhiên, nó liên quan đến một phân tích cẩn thận, đặc biệt nếu không sử dụng một dầu từ danh sách sản phẩm đủ điều kiện của nhà sản xuất không bảo hành máy. Hướng dẫn lựa chọn độ nhớt được thiết kế để hỗ trợ trong phân tích này. Các yếu tố khác như thông số kỹ thuật của máy xây dựng, các yêu cầu phụ gia và khả năng tương thích cũng phải được xem xét. Nếu được thực hiện đúng cách, việc hợp nhất các dầu có thể tăng cường hiệu suất của các hệ thống thủy lực và giảm chi phí vận hành.

Tân Phú Hiếu chuyên kinh doanh các sản phẩm dầu nhớt bôi trơn, dầu mỡ đặc chủng, mỡ chịu nhiệt, các chất bôi trơn đặc biệt phục vụ cho các thiết bị máy móc công nghiệp. Đa dạng sản phẩm và chủng loại.