Bessil 25

Bessil 25

Sản phẩm mỡ silicone Bessil 25 là loại mỡ có tính chống nước được tạo ra bằng cách trộn dầu silicone với chất làm đặc. G.A.BESSIL 25 - Mỡ silicon: G.A BESSIL 25 Giới thiệu G.A. Bessil 25 là mỡ an toàn thực phẩm với chất làm đặc …