Dầu gia công kim loại không pha nước

Dầu gia công kim loại không pha nước

Chi tiết dầu gia công kim loại không pha nước Beslux Atox 100 là dầu cắt gọt gia công kim loại không pha nước, được sử dụng trong các giai đoạn gia công yêu cầu tính bôi trơn cao và chịu cực áp: làm ren trong (ta-rô), khoét - phay - mài bánh răng, …