Mỡ bôi trơn cao cấp từ Tây Ban Nha – G.A. PLEX 2 (Thay thế cho sản phẩm SKF LGEP 2).

Mỡ bôi trơn G.A Plex 2, Mỡ bôi trơn G.A. PLEX 3, Mỡ bôi trơn G. BESLUX KOMPLEX M-2, mỡ bôi trơn G.BESLUX SULPLEX H-2 PLUS, Mỡ bôi trơn G.BESLUX PLEX EH-2G sản phẩm nhập khẩu chính hãng.

Loading