Bestril 650

Bestril 650

Giới thiệu: BESTRIL 650, BESTRIL 90 là dầu khoáng nguyên chất sử dụng cho quá trình thúc sâu, dập sâu inox, sắt cacbon và hợp kim trong quá trình gia công. BESTRIL 650 90, 450 là loại dầu sử dụng cho quá trình dàn mỏng, vuốt dài của kim loại như sắt …