Mỡ Tuổi Thọ Cao

Mỡ Tuổi Thọ Cao

Mỡ BESLUX KOMPLEX ALPHA II Mỡ bôi trơn hiệu năng cao có chất làm đặc hữu cơ (tuổi thọ cao) với dầu tổng hợp chỉ số độ nhớt cao. Mỡ tuổi thọ cao G. BESLUX KOMPLEX ALPHA II là sản phẩm mỡ bôi trơn đa dụng mới có hiệu quả cao. Với khoảng nhiệt độ …